Activitats 1a Avaluació

 1. Fes una comparativa de la música amb les arts plàstiques  respecte al material el sentit l’artista i la dimensió que s’utilitza en cada una de elles.
 2. Què és la contaminació acústica?Explica les possibles solucions.
 3. Explica quines són les avantatges i inconvenients que ha dut la gravació musical.
 4. Què és un paisatge sonor?
 5. Com es produeix la veu humana?
 6. Com es classifica la veu humana? Explica-les
 7. Quins tipus de veu hi ha? Explica-les.
 8. Explica què és un cor mixt
 9. Explica què és una escolania.
 10. Què és un cor de veus blanques? Explica-ho

Activitats 3a Avaluació


 1. Explica què és el ritme.
 2. Explica què és la pulsació.
 3. Explica què és el compàs, per a què aprofita i quins tipus hi han.
 4. Què és el metrònom i quina utilitat té.
 5. Quins són els indicadors de moviment, quina utilitat tenen i a on es fiquen en la partitura.
 6. Explica què és el sistema tonal.
 7. Dibuixa l’escala de DoM amb els seus tons, semitons i graus.
 8. Què l’escala cromàtica? Dibuixa-la
 9. Resols els següents intervals.
 10. Quins són els graus més importants de l’escala i per què.
 11. Què és una cadència?
 12. Explica quina és la diferència entre una escala major i una menor.
 13. Què és l’armadura?Activitats 2a Avaluació

 1. Explica quines són les qualitats del so. Com s’expressa, per què ve donat i  relaciona’ls amb els elements de la música.
 2. Explica de quina manera podem produir  el so.
 3. Explica el  procés de propagació del so .
 4. Explica què és  el eco i la reverberació.
 5. Explica com és el procés de percepció del so.
 6. Dibuixa una ona sonora amb tots els seus paràmetres.
 7. Què és l’acústica? Explica els exemples pràctics.
 8. De què depèn el timbre o sonoritat d’un instrument musical?
 9. Com es poden classificar els instruments musicals?
 10. Què és una agrupació instrumental i de quina manera podem classificar-les?
 11. Explica què és una orquestra simfònica. i la seua evolució.
 12. Explica les families instrumentals: Corda, Vent-fusta, Vent-metall i poercussió