Activitats 3a Avaluació


 1. Explica què és el ritme.
 2. Explica què és la pulsació.
 3. Explica què és el compàs, per a què aprofita i quins tipus hi han.
 4. Què és el metrònom i quina utilitat té.
 5. Quins són els indicadors de moviment, quina utilitat tenen i a on es fiquen en la partitura.
 6. Explica què és el sistema tonal.
 7. Dibuixa l’escala de DoM amb els seus tons, semitons i graus.
 8. Què l’escala cromàtica? Dibuixa-la
 9. Què és una cadència?
 10. Explica quina és la diferència entre una escala major i una menor.Activitats 1a Avaluació

 1. Fes una comparativa de la música amb les arts plàstiques  respecte al material el sentit l’artista i la dimensió que s’utilitza en cada una de elles.
 2. Què és la contaminació acústica?Explica les possibles solucions.
 3. Explica quines són les avantatges i inconvenients que ha dut la gravació musical.
 4. Què és un paisatge sonor?
 5. Com es produeix la veu humana?
 6. Com es classifica la veu humana? Explica-les
 7. Quins tipus de veu hi ha? Explica-les.
 8. Explica què és un cor mixt
 9. Explica què és una escolania.
 10. Què és un cor de veus blanques? Explica-ho